Chuyển đổi từ SHA1 sang SHA2 cho chữ ký số

Ngay sau khi SHA1 bị phá vỡ, Bộ TT&TT đã ban hành Thông tư số 06/2015/TT-BTTTT ngày 23/3/2015 quy định danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ số phải cung cấp dịch vụ mới theo tiêu chuẩn SHA2, để tăng cường tính an toàn, bảo mật.

Đại diện lãnh đạo các CA mới được cấp phép lại trong năm 2015 đều cho rằng việc chuyển đổi “hàm băm bảo mật” từ tiêu chuẩn SHA1 sang SHA2 ở thời điểm hiện tại, ngay sau khi doanh nghiệp vừa phải đầu tư hệ thống mới, sẽ rất khó cho doanh nghiệp. Ông Phùng Huy Tâm, Phó Giám đốc CA2-CA, đơn vị được Bộ TT&TT cấp giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số mới vào tháng 8/2015 cho biết: Trong năm ngoái, cùng với việc phải đầu tư một hệ thống mới, CA2-CA đã phải dừng toàn bộ hoạt động phát triển kinh doanh để dồn lực vào việc cấp bù và hỗ trợ khách hàng.

Để kịp thời cứu cánh cho doanh nghiệp, SAVIS đã phát triển thành công Dịch vụ Chứng thực Chữ ký số công cộng TrustCA, được cấp phép theo Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018, bước vào hoạt động từ 23/9/2019. Ngoài cung cấp các giải pháp ký số công cộng, trên nền tảng IoT cho các lĩnh vực (Ngân hàng-tài chính, Y tế, Công nghiệp, Giao thông…), TrustCA là đơn vị tiếp nhận, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi với chi phí tiết kiệm tối đa, đảm bảo tính bảo mật cao, là nhà cung cấp đầu tiên được cấp Chứng thư số theo tiêu chuẩn SHA2.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp hiện vẫn sử dụng SHA1, có thể đang là đối tượng nhắm tới của hackers mà không hay biết. Để thoát khỏi tình trạng này, các doanh nghiệp phải nhanh chóng tìm tới giải pháp tích hợp Chữ ký số công cộng, cũng như chuyển đổi sang SHA2 để đảm bảo an toàn. Ngoài giải pháp ký số công cộng an toàn hàng đầu TrustCA, SAVIS mang tới ứng dụng ký quy trình điện tử không dùng giấy, ký mọi lúc, duyệt mọi nơi – SigningHub.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn không thể sao chép nội dung của trang này