1. Điều khoản thông thường

Người sử dụng có trách nhiệm đọc kỹ các điều khoản được nêu tại đây trước khi sử dụng dịch vụ Smart-ID OTP.

Người sử dụng dịch vụ Smart-ID OTP được coi là hoàn toàn đồng ý với các điều khoản được nêu ra tại đây.

2. Yêu cầu đối với chủ tài khoản

Người sử dụng phải tuân thủ các quy định và cũng như các hành vi dưới đây:

– Không phát tán các thông tin bất hợp pháp, lừa gạt…

– Không phát tán bất kỳ loại mã độc, virus…hay các thành phần nguy hại đến sự an toàn của hệ thống dịch vụ.

3. Rủi ro cá nhân khi sử dụng

Khi sử dụng ứng dụng này người sử dụng chấp thuận và đồng ý với việc có thể gặp một số rủi ro và đồng ý rằng Smart-ID OTP cũng như các bên liên kết chịu trách nhiệm xây dựng dịch vụ ứng dụng này sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất cứ thiệt hại nào đối với với người sử dụng dù là trực tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên, hậu quả để lại, bị phạt hay bất kỳ mất mát, phí tổn hoặc chi phí có thể phát sinh trực tiếp hay gián tiếp qua việc sử dụng hoặc chuyển tải dữ liệu từ ứng dụng này, bao gồm nhưng không giới hạn bởi tất cả những ảnh hưởng do mã độc, virus,… tác động hoặc không tác động đến thiết bị của người sử dụng như hệ thống mạng, máy tính và các thiết bị di động.

4. Ngưng cấp quyền sử dụng

Người sử dụng Smart-ID OTP sẽ bị ngưng cấp quyền sử dụng dịch vụ (tuỳ theo mức độ nghiêm trọng admin sẽ khoá, treo, xoá tài khoản của người sử dụng vi phạm (block, suspend, remove violated accounts) mà không được báo trước nếu vi phạm một trong những điều sau:

– Phát tán các thông tin bất hợp pháp, lừa gạt…

– Phát tán bất kỳ loại mã độc, virus…hay các thành phần, hành vi nguy hại đến sự an toàn của hệ thống dịch vụ.

– Phát tán các nội dung spam, không phù hợp trên ứng dụng.

– Vi phạm các quy định khác.

Smart-ID OTP sẽ không chịu trách nhiệm hay có nghĩa vụ gì đối với các nội dung đó. Khi có yêu cầu của cơ quan pháp luật, Smart-ID OTP sẽ tích cực phối hợp để làm rõ hành vi đăng tải thông tin và dữ liệu trái phép.

5. Trách nhiệm bồi thường

Trong trường hợp Smart-ID OTP bị bên thứ ba yêu cầu đòi bồi thường xuất phát từ việc người sử dụng vi phạm nội dung hoặc hành vi. Thì người sử dụng đó sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm bồi thường và trách nhiệm pháp luật tương ứng.

6. Sử dụng thông tin

Khi sử dụng ứng dụng Smart-ID OTP là người sử dụng đã đồng ý rằng mọi thông tin hay dữ liệu mà người sử dụng đăng tải lên ứng dụng này dưới bất kỳ hình thức nào, vì bất kỳ lý do gì, sẽ sẽ được Smart-ID OTP toàn quyền sử dụng và được sử dụng miễn phí.

7. Quyền hạn của Smart-ID OTP

Chúng tôi có quyền cấm hoặc từ chối đăng nhập của bất kỳ tài khoản của người sử dụng/thành viên nào bị phát hiện vi phạm các quy định nêu trong Bản thoả thuận này. Smart-ID OTP có thể phối hợp với các cơ quan pháp luật để truy cứu trách nhiệm đối với những trường hợp nghiêm trọng.

Smart-ID OTP có quyền thay đổi, bổ sung, thêm hoặc bớt nội dung ứng dụng cũng như các điều khoản sử dụng, chính sách vào bất cứ lúc nào mà không cần báo trước và người dung/ thành viên mặc nhiên đồng ý chấp hành các sửa đổi mới.

Smart-ID OTP có quyền chủ động đăng tải những nội dung quảng cáo và thông báo những nội dung thông tin đến người sử dụng.

Chúng tôi có quyền cung cấp các thông tin liên quan đến người sử dụng/ thành viên trong trường hợp các cơ quan pháp luật yêu cầu.

8. Thông tin cá nhân

Toàn bộ thông tin cá nhân của người sử dụng Smart-ID OTP chỉ được lưu trữ bảo mật trên máy chủ của Smart-ID OTP, nhằm cải tiến sản phẩm và nâng cao trải nghiệm người dùng được tốt hơn. Các thông tin cá nhân không được phép cung cấp cho bên thứ ba.

9. Điều khoản thi hành

Điều khoản sử dụng này có hiệu lực kề từ khi được đưa lên ứng dụng. Và có hiệu lực đối với người sử dụng kể từ khi người sử dụng đồng ý sử dụng ứng dụng.