Các quy định đối với chữ ký số và chữ ký điện tử theo eIDAS

Một trong những vấn đề được mọi người quan tâm nhất khi chuyển đổi sang chữ ký điện tử là liệu nền tảng pháp lý đối với chữ ký này có tương tự như chữ ký truyền thống? Việc đảm bảo tài liệu được ký điện tử và được công nhận hợp pháp tại tòa án là rất quan trọng bởi không một công ty nào muốn chứng từ bị mang ra trong các tranh chấp pháp lý.

Chữ ký điện tử tuân thủ eIDAS, ESIGN – SigningHub

Trong bài viết này, chúng tôi trả lời những câu hỏi cơ bản nhất về luật pháp quốc tế đối với chữ ký số và chữ ký điện tử cùng tính pháp lý của chữ ký điện tử, từ đó, bạn có thể tự tin ứng dụng ký điện tử trong mọi giao dịch và quy trình làm việc.

Điều gì tạo nên tính pháp lý cho chữ ký điện tử

Luật Chữ ký điện tử của từng quốc gia là khác nhau vì nắm được sự khác nhau giữa các tài liệu, luật pháp quy định quốc tế về chữ ký điện tử các bên tham gia ký là rất quan trọng.

Trong đa số các trường hợp, để đảm bảo chữ ký điện tử của bạn là hợp pháp, cần chắc chắn chữ ký đó đáp ứng những yêu cầu sau:

  • Chữ ký điện tử của bạn đã có định danh người ký chưa?
  • Người ký có thể tạo dấu chữ ký của họ trên tài liệu hay không?
  • Mục đích ký của người ký có thể được chứng minh không?
  • Có thể xác minh rằng chỉ người ký là người duy nhất tạo ra chữ ký điện tử đại diện cho người ký?
  • Bất cứ thay đổi nào đối với tài liệu sau khi ký có làm mất tính hiệu lực của chữ ký điện tử trên tài liệu đó không?
  • Chữ ký điện tử có thể được xác thực một cách độc lập không cần tới nhà cung cấp giải pháp không?
  • Có quy trình truy vết hoàn thiện dành cho chữ ký điện tử hay không?

Về mặt tổng quan, chữ ký điện tử cần xác minh danh tính và mục đích của người ký, thời điểm ký và liệu tài liệu bị sửa đổi hay không – và nếu người dùng không thể chứng minh được, thì việc chứng minh tính pháp lý của tài liệu này trước tòa, trong các tranh chấp tố tụng sẽ rất khó khăn. 

Chữ ký điện tử, dựa trên công nghệ chữ ký số, có hiệu lực pháp lý hay không?

Về mặt pháp lý, Chữ ký điện tử khác biệt rất rõ so với chữ ký số.

Một chữ ký điện tử đơn giản như một cái tên được viết lên tài liệu điện tử, nhưng chữ ký số thường được sử dụng trong thủ tục quy định để thực hiện ký điện tử (nhằm đảm bảo tài liệu được bảo mật).

Bạn có biết: Trong đa số trường hợp, chữ ký số cũng được gọi là chữ ký điện tử, dù thực tế tên gọi đúng phải là chữ ký số (như trong chữ ký điện tử nâng cao và chữ ký điện tử đảm bảo theo Quy định eIDAS).

Tính hiệu lực của chữ ký số là gì?

Có rất nhiều loại chữ ký số với nhiều cấp độ hiệu lực dựa trên mục đích sử dụng.

Bộ luật eIDAS được áp dụng trên toàn lãnh thổ EU nhưng rất nhiều quốc gia khác lại lựa chọn tuân theo những hướng dẫn tương tự.

Theo eIDAS, chữ ký số có 3 cấp độ:

  • Chữ ký điện tử cơ bản: không thể bị phủ nhận hiệu lực pháp lý và được công nhận trong các tranh chấp pháp lý
  • Chữ ký số nâng cao: cung cấp ID duy nhất, xác thực danh tính và cho phép xác minh tính toàn vẹn của tài liệu
  • Chữ ký số Đảm bảo: loại duy nhất được cấp phát bởi Nhà cung cấp chứng thực số (Certificate Authority) được chính phủ công nhận và tin cậy; đồng thời cũng là chữ ký điện tử duy nhất mặc định có sự tương đương về mặt pháp lý với chữ ký viết tay.

Làm cách nào để xác thực chữ ký số?

Để chữ ký số được xác thực, trước hết, người dùng phải nhận được chứng thư số từ Nhà cung cấp chứng thực số tin cậy (sau thủ tục cung cấp các thông tin đầy đủ theo quy định pháp luật).

Các tổ chức bên thứ ba này ban hành định danh số sau khi xác minh an toàn danh tính của người ký – các thao tác này có thể thực hiện từ xa qua thiết bị tạo chữ ký đảm bảo hoặc với khóa bảo mật cá nhân.

Trong trường hợp chữ ký điện tử đảm bảo theo Quy định eIDAS, có một danh sách các nhà cung cấp dịch vụ chữ ký điện tử đảm bảo có khả năng cung cấp chứng thư số cho việc tạo lập chữ ký điện tử đạt chuẩn.

Để duy trì xác thực lâu dài, chữ ký số cần có dấu thời gian điện tử để chứng minh thời điểm ký theo ghi chép của Nhà cung cấp dịch vụ dấu thời gian điện tử tin cậy TSA (Trusted Stamp Authority).

Tại một vài quốc gia, Nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số và Nhà cung cấp chứng thư số uy tín có thể là một. Điều này đảm bảo một quy trình cấp chữ ký số với tiêu chuẩn bảo mật cao nhất, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn cho các doanh nghiệp khi hoạt động kinh doanh trong nước cũng như phạm vi quốc tế.

Liên hệ với Nhà cung cấp chữ ký số uy tín tại Việt Nam

Mỗi quốc gia có những luật và quy định khác nhau cho phép tài liệu nào được áp dụng ký điện tử, vì vậy việc kiểm tra và đối chiếu với luật pháp địa phương về vấn đề chữ ký điện tử rất quan trọng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn không thể sao chép nội dung của trang này